Đề thi Hóa học 11

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận. 

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Hóa học 11 THPT Bình Hưng Hòa 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 6 câu. Câu 1 (1,5đ): Viết phương trình điện li của các chất sau: K2HPO4, Na2CO3, Ca(OH)2, […]

Đề KSCL giữa kì 1 môn Hóa học 11 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận và Trắc nghiệm.