Đề thi Toán 10

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 10, đề kiểm tra Đại số 10, Hình học 10, đề thi học kì 10, học kì 10 Toán lớp 10, đề thi HSG Toán 10.

Bài kiểm tra HSG Toán 10 trường THTP chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yến 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 10

Bài kiểm tra học sinh giỏi cấp trường lớp 10 THTP năm học 2020-2021, môn Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yến. Ngày thi 22/01/2021. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.