Đề thi Toán 10

Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) môn Toán 10, đề kiểm tra Đại số 10, Hình học 10, đề thi học kì 10, học kì 10 Toán lớp 10, đề thi HSG Toán 10.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Kiến Thụy, Hải Phòng 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 114. Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 10. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và đáp án.

Đề thi HK1 Toán 10 tỉnh Bạc Liêu 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 tỉnh Bạc Liêu, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Ngày thi 31/12/2020. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021 môn Toán lớp 10. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Quang Trung, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Quang Trung. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Cập nhật đề thi HK1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 các trường THPT tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Toán 10 mới nhất:

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Đống Đa, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Đống Đa, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đống Đa. Hình thức kiểm tra: tự luận gồm 4 câu.