Đề thi Sinh học 10

Đề thi HSG môn Sinh học 10 THPT Mỹ Đức A 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 trường THPT Mỹ Đức A, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016. Hình thức kiểm tra tự luận. Thời gian làm bài 120 phút. Gồm 6 câu. Câu 1: 1. Tại sao nói tế bào là cấp tổ chức cơ bản của cơ thể sống? […]

Đề thi HSG môn Sinh học 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2017

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra tự luận. Thời gian làm bài 180 phút. Câu 1: Một loại polisaccarit ở thực vật được cấu tạo từ các phân tử glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết b-1,4-glycôzit thành mạch thẳng […]

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 THPT Bình Tân – TP Hồ Chí Minh 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10, trường THPT Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016-2017. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài 45 phút. Gồm 10 câu. Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Bình Tân – Hồ Chí Minh […]

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 THPT Quế Võ 1- Bắc Ninh 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10, trường THPT Quế Võ 1, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2016-2017. Hình thức thi tự luận. Thời gian 45 phút. Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Quế Võ 1 – Bắc Ninh 2016-2017. Câu 1: Trình bày đặc điểm chung của […]

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10, trường THPT Đoàn Thượng, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Hình thức thi tự luận. Thời gian 45 phút. Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng – Hải Dương 2016-2017. Câu 1: Trình bày các khái niệm: Vận chuyển thụ […]

Đề thi HK1 môn Sinh học 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2017 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2016-2017. Hình thức trắc nghiệm và tự luận. Thời gian 45 phút. Đề kiểm tra HK1 môn Sinh lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2016-2017. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu 1: Nhóm sinh vật nào dưới đây thuộc giới Nguyên […]