Đề thi Ngữ Văn 10

Đề KSCL giữa kì 1 môn Ngữ Văn 10 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 10 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Ngữ Văn 10 THPT Thuận Thành số 3 năm 2014-2015

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 10 trường THPT Thuận Thành số 3, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra Tự luận, gồm 2 câu. Câu 1: Đọc đoạn văn sau và thực hiện các […]