Đề thi Địa lý 10

Đề KSCL giữa kì 1 môn Địa lý 10 THPT A Nghĩa Hưng 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT A Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận.