Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Vật lý. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài.

Ngày thi 13/01/2021.

Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *