Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 tỉnh Hải Dương 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi chọn HSG Lịch sử 12 tỉnh Hải Dương 2020-2021

Đề thi Lịch sử 12 - Tags: ,