Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 THCS Minh Đức 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Minh Đức, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 4 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 THCS Minh Đức 2020-2021

Đề thi Toán lớp 8 - Tags: , ,