Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Lê Tấn Bê 2020-2021

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 giữa học kì 1 trường THCS Lê Tấn Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021.

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề).

Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 8 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Lê Tấn Bê 2020-2021

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Lê Tấn Bê 2020-2021-1

Đề thi Toán lớp 8 - Tags: , ,