Series: Toán nâng cao lớp 9

Tuyển tập các chuyên đề, dạng bài tập toán nâng cao lớp 9: Số học 9 và Hình học 9 dành cho học sinh lớp 9 bồi dưỡng kiến thức Toán 9.

Cách giải phương trình bậc cao – Bồi dưỡng Toán 9

Đây là bài thứ 2 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Phương pháp chung để giải phương trình bậc cao là đưa về dạng phương trình tích hoặc dùng cách đặt ẩn phụ để giải. Bài tập giải phương trình bậc cao là dạng bài tập khó, nâng cao trong chương trình Toán lớp 9. Vì vậy, câu giải PT bậc cao được đặt làm câu […]

17 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 – Đặng Thành Nam

Đây là bài thứ 3 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

17 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 dành cho học sinh lớp 9 bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, ôn luyện vào 10 và chuyên Toán. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 gồm: – Chuyên đề 1: Đa thức – Chuyên đề 2: Luỹ thừa bậc n của một […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9

Đây là bài thứ 5 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 là tài liệu học tập dành cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Đại số 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 – Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9

Đây là bài thứ 6 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9 là tài liệu học tập dành cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Hình học 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9 – Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. […]

Phương pháp giải hệ phương trình bậc cao

Đây là bài thứ 9 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Giải hệ phương trình bậc cao là dạng bài tập khó thường xuất hiện ở trong đề thi HSG Toán lớp 9, đề thi môn vào 10 chuyên Toán. Muốn giải được các hệ phương trình bậc cao các em học sinh đọc những phương pháp dưới đây. Phương pháp đưa về hằng đẳng thức […]

Chuyên đề: Tam giác đồng dạng – Toán nâng cao lớp 9

Đây là bài thứ 10 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Chuyên đề: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. Tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng. Nhờ tam giác đồng dạng, ta có thêm nhiều cách mới để chứng minh các quan hệ về độ dài đoạn thẳng, số đo góc, diện tích tam giác. […]