Series: Toán nâng cao lớp 8

Tuyển tập các chuyên đề, dạng bài tập toán nâng cao lớp 8: Số học 8 và Hình học 8 dành cho học sinh lớp 6 bồi dưỡng kiến thức Toán 8.

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp

Đây là bài thứ 1 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp: Nhân chia đa thức, hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phép tính phân thức. Các dạng toán nâng cao Đại số 8 bao gồm: A. Nhân đa thức 1. Tính giá trị: B = x15 – 8×14 + 8×13 – […]

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 – Bùi Văn Tuyên

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8, tác giả Bùi Văn Tuyên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cuốn sách dành cho học sinh lớp 8. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần Đại số 8 và Hình học 8: Phần Đại số 8: – Chương I: Phép nhân […]