Series: Toán nâng cao lớp 7

Tuyển tập các chuyên đề, dạng bài tập toán nâng cao lớp 7: Số học 7 và Hình học 7 dành cho học sinh lớp 7 bồi dưỡng kiến thức Toán 7.

10 bài tập Hình học nâng cao lớp 7 có đáp án

Đây là bài thứ 2 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Tăng cường khả năng giải Toán Hình học cho học sinh lớp 7 với 10 bài tập hình học nâng cao có lời giải được Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây. BÀI 1: Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phía ngoài  ∆ABC các ∆ đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của […]

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 – Bùi Văn Tuyên

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7, tác giả Bùi Văn Tuyên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cuốn sách dành cho học sinh lớp 7. Cuốn sách giúp học sinh nâng cao kiến thức môn Toán lớp 7 theo từng chuyên đề trọng tâm. 

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một – Vũ Hữu Bình

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một gồm hai phần Đại số 7 và Hình học 7 với các chương, mỗi chương là các chủ đề, kèm hướng dẫn giải, đáp số. Tác giả: Vũ Hữu Bình (chủ biên), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hữu Chiến. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.