Series: Toán nâng cao lớp 6

Các bài toán nâng cao về tập hợp số tự nhiên – Số học 6

Đây là bài thứ 1 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Tổng hợp 22 câu bài tập về tập hợp, tập hợp số tự nhiên và các bài toán liên quan trong chương trình Toán lớp 6 phần số học. Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Bài 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố […]

Sách Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6

Đây là bài thứ 2 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Cuốn sách Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6 thuộc bộ sách Toán nâng cao và các chuyên đề dùng cho học sinh khá, giỏi bậc THCS. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tác giả Vũ Dương Thụy (chủ biên) & Nguyễn Ngọc […]

Cách giải dạng toán chia hết nâng cao lớp 6

Đây là bài thứ 3 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Để giải dạng toán chia hết trong chương trình Toán nâng cao lớp 6 các em cần nắm rõ tính chất chia hết, cách phân tích cấu tạo số. Trước tiên cần nhớ lại dấu hiệu chia hết của một số: Dấu hiệu chia hết – Dấu hiệu chia hết cho 2: Những số chẵn […]

32 bài tập cơ bản và nâng cao Số học 6 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

32 bài tập cơ bản và nâng cao Toán 6 phần Số học giúp các em học sinh lớp 6 ôn luyện nâng cao kiến thức. Bài 1: Số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là? Bài 2: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần […]

Một số bài toán nâng cao lớp 6 có lời giải

Đây là bài thứ 5 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Một số bài toán nâng cao lớp 6 có lời giải cho học sinh khá giỏi lớp 6 tham khảo, ôn luyện thi học sinh giỏi. Toán nâng cao lớp 6 có các bài tập số học 6 nâng cao và bài tập hình học 6 nâng cao. Bài 1: Số vừa là bội của […]

Phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật

Đây là bài thứ 6 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Cách tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật bằng các phương pháp quy nạp, khử liên tiếp qua các dạng bài tập có ví dụ minh họa. Trong chương trình Toán nâng cao lớp 6 có nhiều dạng toán khó và tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật là một trong […]

Các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật

Đây là bài thứ 7 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Dựa vào phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật các em vận dụng vào giải các dạng toán Tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật. Đó là các dạng toán sau: I. Dạng toán giải phương trình với ẩn là tổng cần tìm • Dạng toán này vận dựng […]

Một số bài tập nâng cao Số học 6

Đây là bài thứ 8 of 8 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Một số bài tập Số học 6 nâng cao dành cho học sinh khá giỏi luyện giải, nâng cao, bồi dưỡng kiến thức môn Toán 6. Bài 1: So sánh: a)  và b) và Bài 2: Cho phân số a) Tìm n để A nhận giá trị là số nguyên b) Tìm n để A […]