Series: Toán nâng cao lớp 5

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 5 giúp cho học sinh khá giỏi có thêm bài tập để làm, từ đó nâng cao khả năng học Toán.

30 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 5

Đây là bài thứ 1 of 23 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

30 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 5 với các chuyên đề như: Số tự nhiên, số thập phân; các phép tính với phân số, tỉ số phần trăm. Và các chuyên đề: Các bài toán về lịch thời gian, phương pháp giả thiết tạm, phương pháp tính ngược, một số dạng […]

Dạng toán chuyển động của kim đồng hồ

Đây là bài thứ 2 of 23 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán chuyển động của kim đồng hồ là dạng toán khó và trừu tượng trong chương trình toán tiểu học, là dạng toán nâng cao dành cho HSG. Để giúp học sinh phân biệt rạch ròi, nắm vững công thức và phương pháp giải một cách chính xác, nhanh nhạy tôi đã chia các […]

20 bài toán về mối quan hệ giữa bốn phép tính nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 6 of 23 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán quan hệ giữa bốn phép tính – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Hiệu của hai số là 33, lấy số lớn chia số bé thì được thương là 3 và dư 3. Tìm hai số đó. Bài 2: Cho hai số, nếu lấy số lớn chia số nhỏ ta được thương […]

14 bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch nâng cao lớp 5

Đây là bài thứ 7 of 23 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: Tổ 1 lớp 5A có 11 em trồng được 44 cây, hỏi cả lớp nếu 48 em trồng được bao nhiêu cây, biết số cây mỗi em trồng được là như nhau. Bài 2: Một tổ thợ […]

17 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng phương pháp giả thiết tạm

Đây là bài thứ 9 of 23 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán giải bằng phương pháp giả thiết tạm – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1: 12 con vừa gà vừa thỏ có tất cả 32 chân. Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con thỏ? Bài 2: Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân […]

12 bài toán nâng cao lớp 5 giải bằng cách tính ngược từ cuối lên

Đây là bài thứ 10 of 23 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 5

Dạng toán giải bằng cách tính ngược từ cuối lên – Toán nâng cao lớp 5 Bài 1. An, Bình, Chi sưu tầm được 108 cái tem, nếu An cho Bình 10 cái, Bình cho Chi 8 cái, thì số tem của ba bạn sẽ bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn sưu tầm được […]