Series: Toán nâng cao lớp 4

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh lớp 4 nâng cao khả năng học Toán.

7 bài toán liên quan đến chia hết nâng cao lớp 4

Đây là bài thứ 1 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 4

Dạng bài tập liên quan đến chia hết – Toán nâng cao lớp 4 Bài số 1: Trong giờ tập thể dục của lớp 4A thầy giáo cho các bạn học sinh xếp hàng .lúc thì cho xép hàng 8, lúc xếp hàng 6, lúc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 vẫn thấy […]

Dạng toán trung bình cộng cơ bản và nâng cao

Đây là bài thứ 2 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 4

Cách tìm: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số số hạng. Để làm được các bài toán nâng cao trung bình cộng các em cần nhớ: a) Lấy số trung bình cộng của n số nhân cho n, ta được […]

Dạng bài tìm 2 số khi biết tổng và hiệu

Đây là bài thứ 3 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 4

Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu là dạng toán cơ bản quen thuộc trong chương trình Toán lớp 4. Cách làm bài tập dạng này như nào? Phương pháp chung để làm dạng bài tìm 2 số khi biết tổng và hiệu như sau: – Xác định tổng của hai số đó. – […]