Series: Toán nâng cao lớp 1

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 1 bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh lớp 1 nâng cao khả năng học Toán.

Các dạng Toán bồi dưỡng HSG lớp 1

Đây là bài thứ 1 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 1

Các dạng Toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 là: Viết số, lập số, tìm số, phân tích cấu tạo số, thời gian, tính tuổi, nhiều hơn, ít hơn, cộng trừ. Toán bồi dưỡng HSG lớp 1 giúp các em học sinh khá giỏi lớp 1 nâng cao khả năng, tư duy học Toán […]

Bài tập cơ bản và nâng cao Toán lớp 1

Đây là bài thứ 2 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 1

Bài tập cơ bản và nâng cao môn Toán lớp 1 dành cho học sinh lớp 1 ôn tập kiểm tra nâng cao kiến thức chuẩn bị lên lớp 2. Trong bài viết này có tất cả các dạng toán cơ bản cho học sinh trung bình và dạng toán nâng cao dành cho học […]

30 bài tập bồi dưỡng Toán nâng cao lớp 1

Đây là bài thứ 3 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 1

Bồi dưỡng Toán lớp 1 với 30 bài tập nâng cao mà Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây. Chúc các em học tốt và yêu thích môn Toán. Bài 1. Tìm hai số mà khi cộng lại thì bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số . Nếu lấy số lớn trừ đi […]