Series: Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Luyện thi vào lớp 10 môn Toán với các chuyên đề, dạng toán trọng tâm, quan trọng bám sát kiến thức chương trình ôn thi Toán vào lớp 10.

Các dạng Toán ôn thi vào 10: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức; Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; Phương trình bậc hai một ẩn; Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình; Hàm số và đồ thị; Chứng minh bất đẳng thức; Giải bất phương trình; Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức; Giải toán có nội dung số học.

Cách rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Toán 9

Đây là bài thứ 1 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn cách rút gọn biểu thức chứa căn cho học sinh lớp 9. Đây là dạng toán chắc chắn có trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Để giải được bài tập rút gọn và tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai chúng ta cần ôn lại […]

Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn

Đây là bài thứ 2 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm câu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn qua các cách có ví dụ minh họa. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức thi thoảng xuất hiện trong câu cuối của bài 1 […]

Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn

Đây là bài thứ 4 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn. – Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng: – Giải và biện luận: + Nếu thì Phương trình có vô số nghiệm. + Nếu thì Phương trình vô nghiệm. + Nếu thì Phương trình có một nghiệm duy nhất Ví dụ: […]

Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là bài thứ 5 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nằm trong chuyên đề ôn thi vào 10 môn Toán. Hệ Phương trình bậc nhất có hai ẩn số + Dạng tổng quát: + Cách giải: Phương pháp thế. Phương pháp cộng đại số. + Số nghiệm số: Nếu Thì hệ Phương trình có […]

Phương trình bậc hai – Hệ thức Vi-ét

Đây là bài thứ 6 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách giải PT bậc 2 và tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai. Áp dụng hệ thức Vi-ét vào giải các bài toán liên quan. Lên lớp 9 các em được học về phương trình bậc hai và định lý Vi-ét. Một dang toán quan trọng bắt buộc trong chương trình ôn thi vào […]

Cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

Đây là bài thứ 7 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn học sinh lớp 9 cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng bằng hệ quả định lý Vi-ét. Nếu hai số có Tổng bằng S và Tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của Phương trình : (Điều kiện để có hai số đó là S2 – […]

Hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩn

Đây là bài thứ 8 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách nhận biết, phương pháp giải hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩn x, y qua các ví dụ và bài tập có lời giải. Dựa vào lý thuyết đa thức đối xứng ta định nghĩa về PT đối xứng như sau: Phương trình ẩn gọi là đối xứng với […]

Cách chứng minh bất đẳng thức trong đề thi vào 10 môn Toán

Đây là bài thứ 10 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Gia sư Tiến Bộ chia sẻ những cách thường dùng để giải bài toán chứng minh bất đẳng thức trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Không có cách chung để giải mọi bài toán bất đẳng thức. Do đó tùy từng bài mà chúng ta sử dụng phương pháp giải cho […]

Biện luận nghiệm của phương trình bậc 2 bằng đồ thị

Đây là bài thứ 11 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Có thể giải phương trình bậc 2 bằng đồ thị. Biện luận sự có nghiệm của PT bậc 2 bằng sự tương giao của 2 đồ thị y=ax^2 và y=mx+n. Để biện luận nghiệm của PT bậc hai chúng ta cần nhớ lại kiến thức dưới đây. Giải phương trình bậc hai bằng đồ thị […]

Các dạng bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Đây là bài thứ 12 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình là dạng toán chắc chắn trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Các bước giải bài toán bằng cách lập PT hoặc hệ PT: – Đặt ẩn và điều kiện cho ẩn. – Biểu diễn mối quan hệ của ẩn và […]

Dạng bài tìm điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai

Đây là bài thứ 14 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách làm dạng bài tập tìm điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai trong chương trình Toán lớp 9 qua các ví dụ có lời giải. Để giải được dạng bài này, các em học sinh cần phải nắm được cách giải phương trình bậc 2 và định lý Vi-ét. Nhắc lại lý […]

32 bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình cơ bản

Đây là bài thứ 17 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

32 bài tập thuộc dạng toán giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình ôn thi vào lớp 10. Bài 1: Hai đội công nhân đắp đê ngăn triều cường. Nếu hai đội cùng làm thì trong 6 ngày xong việc. Nếu làm riêng thì đôi I hoàn thành công việc […]

Ôn thi vào 10 môn Toán năm học 2020-2021

Đây là bài thứ 19 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Ôn thi vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2020-2021 với các dạng bài tập: – Vấn đề 1: Rút gọn biểu thức, – Vấn đề 2: Giải phương trình hệ phương trình, – Vấn đề 3: Phương trình và hệ phương  trình chứa tham số. Ứng dụng Viet, – Vấn đề 4: Hàm […]

5 đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2021

Đây là bài thứ 20 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

5 đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm học 2021-2022 được Gia sư Tiến Bộ sưu tầm chia sẻ tới các em học sinh. Đây là các đề thi cơ bản, các em cần chăm chỉ ôn luyện làm đề, quen với các dạng bài. Từ đó nâng cao kiến […]