Series: Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Luyện thi vào lớp 10 môn Toán với các chuyên đề, dạng toán trọng tâm, quan trọng bám sát kiến thức chương trình ôn thi Toán vào lớp 10.

Các dạng Toán ôn thi vào 10: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức; Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; Phương trình bậc hai một ẩn; Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình; Hàm số và đồ thị; Chứng minh bất đẳng thức; Giải bất phương trình; Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức; Giải toán có nội dung số học.

Cách rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai – Toán 9

Đây là bài thứ 1 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn cách rút gọn biểu thức chứa căn cho học sinh lớp 9. Đây là dạng toán chắc chắn có trong các đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Để giải được bài tập rút gọn và tính giá trị của biểu thức chứa căn bậc hai chúng ta cần ôn lại […]

Đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai

Đây là bài thứ 2 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Dạng toán về Đồ thị hàm số bậc nhất y=ax + b và hàm số bậc hai y=ax^2 + b rất quan trọng trong chương trình ôn thi vào 10 môn Toán. Vì vậy các em cần học những gì mà Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây. I. Điểm thuộc đường – đường […]

Giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn

Đây là bài thứ 3 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách giải và biện luận phương trình bậc nhất một ẩn. – Phương trình bậc nhất một ẩn là phương trình có dạng: – Giải và biện luận: + Nếu thì Phương trình có vô số nghiệm. + Nếu thì Phương trình vô nghiệm. + Nếu thì Phương trình có một nghiệm duy nhất Ví dụ: […]

Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Đây là bài thứ 4 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nằm trong chuyên đề ôn thi vào 10 môn Toán. Hệ Phương trình bậc nhất có hai ẩn số + Dạng tổng quát: + Cách giải: Phương pháp thế. Phương pháp cộng đại số. + Số nghiệm số: Nếu Thì hệ Phương trình có […]

Phương trình bậc hai – Hệ thức Vi-ét

Đây là bài thứ 5 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách giải PT bậc 2 và tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai. Áp dụng hệ thức Vi-ét vào giải các bài toán liên quan. Lên lớp 9 các em được học về phương trình bậc hai và định lý Vi-ét. Một dang toán quan trọng bắt buộc trong chương trình ôn thi vào […]

Cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

Đây là bài thứ 6 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn học sinh lớp 9 cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng bằng hệ quả định lý Vi-ét. Nếu hai số có Tổng bằng S và Tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của Phương trình : (Điều kiện để có hai số đó là S2 – […]

Hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩn

Đây là bài thứ 7 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách nhận biết, phương pháp giải hệ phương trình đối xứng loại 1, loại 2 có hai ẩn x, y qua các ví dụ và bài tập có lời giải. Dựa vào lý thuyết đa thức đối xứng ta định nghĩa về PT đối xứng như sau: Phương trình ẩn gọi là đối xứng với […]

Cách chứng minh bất đẳng thức trong đề thi vào 10 môn Toán

Đây là bài thứ 9 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Gia sư Tiến Bộ chia sẻ những cách thường dùng để giải bài toán chứng minh bất đẳng thức trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán. Không có cách chung để giải mọi bài toán bất đẳng thức. Do đó tùy từng bài mà chúng ta sử dụng phương pháp giải cho […]

Biện luận nghiệm của phương trình bậc 2 bằng đồ thị

Đây là bài thứ 10 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Có thể giải phương trình bậc 2 bằng đồ thị. Biện luận sự có nghiệm của PT bậc 2 bằng sự tương giao của 2 đồ thị y=ax^2 và y=mx+n. Để biện luận nghiệm của PT bậc hai chúng ta cần nhớ lại kiến thức dưới đây. Giải phương trình bậc hai bằng đồ thị […]