Series: Đề thi HSG Vật lý 9

Tổng hợp đề thi HSG Vật lý 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9.

Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 7 trong chuyên đề Đề thi HSG Vật lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Vật lý. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2011-2012 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 7 trong chuyên đề Đề thi HSG Vật lý 9

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2011-2012. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn HSG tỉnh môn Vật lý lớp 9 THCS. Ngày thi 23 tháng 3 năm 2012. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Có […]

Đề thi HSG Vật lý 9 tỉnh Thanh Hóa 2010-2011 có đáp án

Đây là bài thứ 6 of 7 trong chuyên đề Đề thi HSG Vật lý 9

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2010-2011. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn HSG tỉnh môn Vật lý lớp 9 THCS. Ngày thi 24 tháng 3 năm 2011. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Có […]