Series: Đề thi HSG Toán 9

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Toán lớp 9.

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Buôn Ma Thuột 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thành phố, môn thi Toán lớp 9. Ngày thi 15/01/2021. Hình thức thi Tự luận […]

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi 13/01/2021.

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Sơn Dương, Tuyên Quang 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận, gồm 4 câu.

Đề thi HSG Toán lớp 9 THCS Nghĩa Đồng, Tân Kỳ 2020 – 2021

Đây là bài thứ 6 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 trường THCS Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An năm học 2020 – 2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG tỉnh lớp 9 vòng 1. […]

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Nghĩa Đàn 2020 – 2021

Đây là bài thứ 7 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 9 huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An năm học 2020 – 2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSG tỉnh lớp 9 vòng 2. Hình thức thi Tự […]

Đề thi chọn HSG Toán 9 quận Ba Đình vòng 2 năm 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 8 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Ba Đình vòng 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 19/12/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi môn […]

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Rạch Giá 2020 – 2021

Đây là bài thứ 9 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, năm học 2020 – 2021. Thời gian làm bài: 150 phút. Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020 – 2021. Môn thi Toán. Ngày thi 19 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm […]

Đề thi chọn HSG Toán 9 tỉnh Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 10 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Kì thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2020-2021 môn thi Toán lớp 9 THCS, sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa. Ngày thi 16/12/2020. Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi có 5 câu, gồm 01 trang.