Series: Đề thi HSG Toán 8

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 8.

Đề thi Olympic môn Toán 8 huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 15 tháng 01 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài.

Đề thi HSG Toán lớp 8 thành phố Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thành phố Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 11/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Đề giao lưu môn Toán 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 3 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đáp án đề giao lưu môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Thường Xuân, Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 31/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán 8 THCS Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 8, trường THCS Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc 2020-2021

Đây là bài thứ 7 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 10 câu.

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Lập Thạch 2019-2020 có đáp án

Đây là bài thứ 8 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu. Có hướng dẫn giải đáp án. 

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Hậu Lộc 2019-2020 có đáp án

Đây là bài thứ 9 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi khảo sát đội tuyển học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2019-2020. Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài. Lời giải đề thi HSG Toán 8 huyện Hậu Lộc năm 2019-2020