Series: Đề thi HSG Toán 7

Tổng hợp đề thi HSG Toán 7 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 7.

Đề giao lưu thành viên các CLB môn Toán lớp 7 huyện Quảng Xương 2020-2021

Đây là bài thứ 17 of 53 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn Toán lớp 7 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 30 tháng 3 năm 2021. Hình thức tự luận gồm 5 bài.