Series: Đề thi HSG Toán 7

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 7.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Xuân Trường 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 2 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2018-2019. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). 

500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 từ internet

Đây là bài thứ 3 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Chia sẻ 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 từ internet làm tài liệu ôn tập bồi dưỡng HSG Toán 7. Chúc các em học tốt. Người tổng hợp, sưu tầm: Hồ Khắc Vũ. Lời nói đầu Với mong muốn tìm tòi, sưu tầm và tập hợp tất cả các đề Toán […]

20 đề thi học sinh giỏi Toán 7 cấp huyện có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

20 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 có đáp án kèm theo là tài liệu giúp học sinh lớp 7 ôn tập chuẩn bị cho kì thi HSG môn Toán 7. Đề thi HSG Toán 7 cấp huyện số 1: Đáp án đề thi HSG Toán 7 cấp huyện số 1: *Link tải […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 số 1

Đây là bài thứ 5 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi HSG Toán 7 số 1. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 6 câu (3 câu đại số, 3 câu hình học). Câu 1: (2 điểm) Cho dãy tỉ số bằng nhau: Tìm giá trị biểu thức: M= Câu 2: (1 điểm) Cho S =. Chứng minh rằng […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 số 2

Đây là bài thứ 6 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi HSG Toán 7 số 2. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu (4 câu đại số, 1 câu hình học). Câu 1: Tìm các số a, b, c biết rằng: ab =c ; bc= 4a ; ac=9b Câu 2: Tìm số nguyên x thoả mãn: a, […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 số 3

Đây là bài thứ 7 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi HSG Toán 7 số 3. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu (4 câu đại số, 1 câu hình học). Câu 1. ( 2đ) Cho: . Chứng minh: . Câu 2. (1đ) Tìm A biết rằng: A = . Câu 3. (2đ) Tìm để và tìm […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 số 5

Đây là bài thứ 8 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi HSG Toán 7 số 5. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu (4 câu đại số, 1 câu hình học). Câu 1 (2đ): a) Tính: b) Tìm sao cho : Câu 2 (2đ): a) Tìm biết: b) Tìm biết: và . Câu 3 (2đ): Ba phân […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, Bắc Giang 2018-2019

Đây là bài thứ 9 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 7 huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 13/4/2019. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 7 huyện Thường Tín 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 10 of 16 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 7

Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 7 huyện Thường Tín, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Môn Toán 7, có đáp án. Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án Đề thi HSG Toán 7 huyện Thường Tín năm học 2018-2019