Series: Đề thi HSG Toán 6

Tổng hợp đề thi HSG Toán 6 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6.

Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, Nam Định 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 14 of 58 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Đáp án Đề thi HSG Toán 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định năm học 2020-2021