Series: Đề thi HSG Toán 6

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 6.

Đề thi HSG Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trãi – Quảng Ngãi 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 3 of 26 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 18/04/2019. 

500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet

Đây là bài thứ 4 of 26 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Chia sẻ file word 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet. Người tổng hợp, sưu tầm: Hồ Khắc Vũ. Lời nói đầu Với mong muốn tìm tòi, sưu tầm và tập hợp tất cả các đề Toán lớp 6 của kỳ thi Học sinh giỏi các cấp để các anh […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 1

Đây là bài thứ 5 of 26 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức a, Rút gọn biểu thức b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản. Câu 2: (1 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số sao cho […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 số 6

Đây là bài thứ 10 of 26 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Bài 1: (8 điểm ) 1. Tìm chữ số tận cùng của các số sau: a)  571999                                   b) 931999 2. Cho A= 9999931999 – 5555571997. Chứng minh rằng A chia hết cho 5. 3 . Cho phân số   ( a<b) cùng thêm m đơn vị vào tử và mẫu thì phân số mới lớn […]