Series: Đề thi HSG Toán 5

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 5.

Đề thi HSG Toán lớp 5 số 1

Đây là bài thứ 2 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 5

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 số 1. Bài 1: Tìm biết: . Bài 2: Một thùng phi đựng đầy dầu cân nặng 100 kg. Sau khi rót ra số dầu trong thùng thì cả dầu và thùng còn lại cân nặng 71 kg. Hãy tính xem thùng không có dầu cân […]

Đề thi HSG Toán lớp 5 số 2

Đây là bài thứ 3 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 5

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 số 2. Bài 1: Tính nhanh: Bài 2: Tích sau tận cùng là mấy chữ số giống nhau: . Bài 3: Tìm số có hai chữ số. Biết tổng hai chữ số của nó nhỏ hơn số đó 6 lần và thêm 25 đơn vị vào tích của hai […]

Đề thi HSG Toán lớp 5 số 3

Đây là bài thứ 4 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 5

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 số 3. Bài 1: Cho ba chữ số khác nhau và khác 0: a. Có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từ ba chữ số đó? b. Biết tổng của tất cả các số vừa lập được ở trên là […]