Series: Đề thi HSG Toán 4

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 4.

Đề thi HSG Toán lớp 4 số 1 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 2 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 4

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 số 1: Bài 1: (2 điểm) Cho một số, biết rằng nếu viết thêm vào bên phải số đó một chữ số thì được số mới và tổng của số mới và số phải tìm là 467. Tìm số phải tìm và chữ số viết thêm? […]