Series: Đề thi HSG Toán 3

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đề thi HSG Toán lớp 3 số 2

Đây là bài thứ 2 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 3

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 số 2: I/ Trắc nghiệm:  Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. Cho dãy số : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai  số ở chỗ chấm là A . 2791, 2792         B. 2750, 2760             C. 2800, 2810 […]

Đề thi HSG Toán lớp 3 số 4

Đây là bài thứ 4 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 3

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 số 4: I/ Trắc nghiệm: Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng: 1. 100 phút …. 1 giờ 30 phút, dấu điền vào chỗ chấm là : A. <                 B. >             C.    =       […]