Series: Đề thi HSG Sinh học 9

Tổng hợp đề thi HSG Sinh 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9.

Đề thi HSG Sinh học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Sinh học 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Sinh học. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu. Ngày thi […]