Series: Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Tổng hợp đề thi HSG Văn lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9.

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh, phần thi cá nhân, thời gian làm bài 120 phút, năm học 2020-2021. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1 (8 điểm) Chúng ta đang đấu tranh cho thế giới hôm nay Thế giới đang bị thương, bị […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 9 huyện Sông Lô 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 6 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 vòng 2, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Sông Lô năm học 2020-2021

Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 9 huyện Ninh Giang 2011-2012

Đây là bài thứ 7 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Cho đoạn văn sau:      “Câu ca dao tự bao giờ truyền lại đã gieo vào bóng tối những cuộc […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Vĩnh Tường 2013-2014

Đây là bài thứ 9 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết về cảnh đất trời mùa xuân ở đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều – Nguyễn Du), có ý […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Hồng Dương, Thanh Oai 2013-2014

Đây là bài thứ 10 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày cảm nhận của em (khoảng một trang giấy thi) về vẻ đẹp và […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Phụ Khánh, Hạ Hòa 2014-2015

Đây là bài thứ 11 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy chỉ ra biện pháp tu từ từ vựng và ý nghĩa của chúng trong các […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Xuân Dương, Thanh Oai 2014-2015

Đây là bài thứ 12 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết về cảnh đất trời mùa xuân ở đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Hoằng Hóa 2015-2016

Đây là bài thứ 13 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Xác định và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong khổ thơ sau: “Quê hương tôi […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Đại Lộc 2016-2017

Đây là bài thứ 14 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Đoan Hùng 2016-2017

Đây là bài thứ 15 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Cho đoạn văn bản sau: Điều gì là quan trọng? Chuyện xảy ra tại một trường trung học. Thầy giáo […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Phúc Yên 2016-2017

Đây là bài thứ 16 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Tìm và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: “Nắng vào quả cam, […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Tĩnh Gia 2016-2017

Đây là bài thứ 17 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: “Ôi, đảo Sinh Tồn, […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Thanh Thủy 2016-2017

Đây là bài thứ 18 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Phải chăng chỉ có những điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương? Em hãy viết một bài văn ngắn, […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh 2016-2017

Đây là bài thứ 19 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc đoạn văn sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Ông Hai vẫn trằn […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2010-2011

Đây là bài thứ 20 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: “Vân xem […]