Series: Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Tổng hợp đề thi HSG Văn lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9.

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh, phần thi cá nhân, thời gian làm bài 120 phút, năm học 2020-2021. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1 (8 điểm) Chúng ta đang đấu tranh cho thế giới hôm nay Thế giới đang bị thương, bị […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 9 huyện Sông Lô 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 vòng 2, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Có đáp án. Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đáp án Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Sông Lô năm học 2020-2021

Đề thi HSG môn Ngữ văn lớp 9 huyện Ninh Giang 2011-2012

Đây là bài thứ 5 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Cho đoạn văn sau:      “Câu ca dao tự bao giờ truyền lại đã gieo vào bóng tối những cuộc […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Vĩnh Tường 2013-2014

Đây là bài thứ 7 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết về cảnh đất trời mùa xuân ở đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều – Nguyễn Du), có ý […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Hồng Dương, Thanh Oai 2013-2014

Đây là bài thứ 8 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Hồng Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày cảm nhận của em (khoảng một trang giấy thi) về vẻ đẹp và […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Phụ Khánh, Hạ Hòa 2014-2015

Đây là bài thứ 9 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy chỉ ra biện pháp tu từ từ vựng và ý nghĩa của chúng trong các […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Xuân Dương, Thanh Oai 2014-2015

Đây là bài thứ 10 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Xuân Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết về cảnh đất trời mùa xuân ở đoạn trích Cảnh ngày xuân (Truyện Kiều […]