Series: Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Tổng hợp đề thi HSG Văn lớp 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 8.

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Ý Yên 2015-2016 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1. (4 điểm) Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Dưới gốc tre, tua tủa những […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Bình Xuyên 2015-2016

Đây là bài thứ 2 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trình bày cảm nhận của em bằng một đoạn văn ngắn về khổ thơ sau: “…Ông đồ vẫn ngồi đấy, […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Bình Sơn 2015-2016

Đây là bài thứ 3 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Đọc câu chuyện sau: Mỗi lần thất vọng hay gặp thất bại trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến câu […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 trường THCS Đồng Khởi, Hồ Chí Minh 2015-2016

Đây là bài thứ 4 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, trường THCS Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 180 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “[…] Một người đã khóc […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Gia Viễn 2014-2015

Đây là bài thứ 5 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Xác định câu nghi vấn trong các đoạn sau. Những câu nghi vấn đó được dùng làm gì? a. Hỡi […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Hoằng Hóa 2014-2015

Đây là bài thứ 6 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Hai câu thơ dưới đây, tác giả đều sử dụng biện pháp so sánh: – Chiếc thuyền nhẹ hăng như […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 8 huyện Thanh Oai 2014-2015

Đây là bài thứ 7 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Cảm nhận của em về đoạn văn sau: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều […]

Đề thi HSG Ngữ văn 8 huyện Vĩnh Tường 2013-2014

Đây là bài thứ 8 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Chiếc lá thường xuân trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” của O-hen-ri mà cụ Bơ men đã vẽ trong […]

Đề thi HSG Ngữ văn 8 TP Thái Bình 2013-2014

Đây là bài thứ 9 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8 thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Một lần em mắc lỗi với người thân. Hãy ghi lại những cảm xúc khi em nhận ra lỗi […]

Đề thi HSG Ngữ văn 8 huyện Vĩnh Tường 2011-2012

Đây là bài thứ 10 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Viết đoạn văn có độ dài từ 20 đến 25 dòng trình bày ý kiến của em về câu hỏi […]

Đề thi HSG Ngữ văn 8 huyện Yên Lạc 2010-2011

Đây là bài thứ 11 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Bài thơ “Đi đường” của Hồ Chí Minh có mấy lớp nghĩa. Hãy nêu vắn tắt nội dung của từng […]

Đề thi HSG Ngữ văn 8 huyện Vĩnh Tường 2010-2011

Đây là bài thứ 12 of 12 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 8, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Em hãy phân tích giá trị của biện pháp tu từ trong những câu thơ sau đây: “Chiếc thuyền im […]