Series: Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Tổng hợp đề thi HSG Văn lớp 7 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 7.

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Thanh Oai 2016-2017

Đây là bài thứ 2 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Tìm câu bị động trong đoạn trích dưới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn cách viết như […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy 2016-2017

Đây là bài thứ 3 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Đọc văn bản sau: MẸ VÀ QUẢ Nguyễn Khoa Điềm Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 thành phố Bắc Giang 2016-2017

Đây là bài thứ 4 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Cháu chiến đấu hôm nay Vì lòng yêu Tổ quốc […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Châu Thành 2015-2016

Đây là bài thứ 5 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Sau đây là câu kết trong văn bản “Cổng trường mở ra” (Ngữ Văn 7, Tập I): Mẹ sẽ đưa […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Tiền Hải 2016-2017

Đây là bài thứ 6 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Cảm nhận sâu sắc nhất của em về bài thơ sau: NÓI VỚI EM Nếu nhắm mắt trong vườn lộng […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Việt Yên 2014-2015

Đây là bài thứ 7 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Câu 1: Trong bài thơ Tiếng hát mùa gặt, khi tả cảnh bà con nông dân tuốt lúa trong đêm trăng sáng, […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 thị xã Phú Thọ 2014-2015

Đây là bài thứ 8 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 90 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Em hãy chỉ ra và phân tích giá trị nghệ thuật của phép tu từ được sử dụng trong […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Tân Lạc 2014-2015

Đây là bài thứ 9 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Sau đây là câu kết trong văn bản Cổng trường mở ra (Ngữ Văn 7, Tập I) Mẹ sẽ đưa […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 7 huyện Tam Đảo 2014-2015

Đây là bài thứ 10 of 10 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 7

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 7, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Trong bài thơ Thăm lúa của Trần Hữu Thung có đoạn: Người ta bảo không trông Ai cũng nhủ đừng […]