Series: Đề thi HSG Hóa 9

Tổng hợp đề thi HSG Hóa 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9.

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2

Đây là bài thứ 1 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 lần 2, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Di Linh, Lâm Đồng 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Khóa ngày 07 tháng 01 năm 2021. Kỳ thi HSG vòng huyện năm học 2020-2021. Hình thức thi tự luận, gồm 9 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Phong Điền 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS môn Hóa học lớp 9 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Khóa ngày 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. 17

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 2020-2021

Đây là bài thứ 7 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 04/11/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy 2020-2021

Đây là bài thứ 9 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn Hóa học lớp 9 quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy vòng 2. Hình thức thi tự luận gồm 4 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Vũng Liêm 2020-2021

Đây là bài thứ 10 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS môn Hóa học lớp 9 huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.