Series: Đề thi HSG Hóa 9

Tổng hợp đề thi HSG Hóa 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Bù Đăng, Bình Phước 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi học sinh giỏi THCS vòng huyện. Đề thi môn: Hóa học. Ngày thi 29/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2

Đây là bài thứ 6 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 lần 2, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 7 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 8 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Nông Cống 2020-2021

Đây là bài thứ 19 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Nông Cống. Ngày thi: 25/09/2020. Câu 1: (2 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học […]

18 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp huyện

Đây là bài thứ 20 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 cấp huyện bao gồm 18 đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học lớp 9 của các huyện trong những năm gần đây. Đề số 1 Câu hỏi tự luận. Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một axit hữu cơ A mạch hở được […]