Series: Đề thi HSG Hóa 8

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Hóa lớp 8.

Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án

Đây là bài thứ 1 of 4 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 8

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 có đáp án: Bài 1: Hoà tan 50 g tinh thể CuSO4.5H2O thì nhận được một dung dịch có khối lượng riêng bằng 1,1 g/ml. Hãy tính nồng độ % và nồng độ mol của dung dịch thu được. Bài 2: Tính lượng tinh thể […]

Đề thi HSG Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai 2016-2017 có đáp án

Đây là bài thứ 2 of 4 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 8

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 120 phút. Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016-2017. Môn: Hóa học 8. Đáp án Đề thi học sinh giỏi Hóa học 8 huyện Quốc Oai năm […]

75 Đề thi HSG Hóa học 8 có đáp án file word

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 8

75 Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học 8 có đáp án là tài liệu vô cùng hữu ích giúp học sinh ôn thi HSG môn Hóa 8. Đề thi dành cho học sinh ôn thi học sinh giỏi Hóa 8 cấp trường, cấp quận huyện, cấp tỉnh, thành phố. Đề thi HSG Hóa […]