Series: Đề thi HSG Địa lý 9

Tổng hợp đề thi HSG Địa lí 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9.

Đề thi HSG Địa lý 9 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 20/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Địa Lý 9. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Địa lí. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 huyện Sơn Dương, Tuyên Quang 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Địa Lý 9. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 thành phố Cao Lãnh 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Địa lí. Hình thức thi Tự luận gồm 6 […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 tỉnh Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. Môn thi Địa lý. Ngày thi 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 thành phố Uông Bí 2020-2021

Đây là bài thứ 7 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố môn thi Địa lý. Hình thức thi Tự luận gồm 4 […]

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 tỉnh Quảng Bình 2020-2021

Đây là bài thứ 8 of 17 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Quảng Bình năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS môn Địa lý. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Khóa ngày 08 tháng 12 […]