Series: Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán dành cho học sinh khối 4 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 1

Đây là bài thứ 1 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 1 môn Toán lớp 4: Ôn tập các số đến 10 000. Biểu thức có chứa một chữ. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) 10 000; 20 000; ……………; ……………; 50 000; ……………; ……………; 80000. b) 25 500; 25 600; ……………; 25 800; ……………; 26 000; […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 2

Đây là bài thứ 2 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 2 môn Toán lớp 4: Các số có sáu chữ số. Hàng và lớp. Bài 1: Viết (theo mẫu): Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Số gồm 3 trăm nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 4 chục và 3 đơn vị viết là: 308 743. […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 3

Đây là bài thứ 3 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 3 môn Toán lớp 4: Triệu và lớp triệu. Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu): Mẫu: Ba trăm năm mươi tư triệu bốn trăm linh bảy nghìn hai trăm: 354 407 200. a) Bốn trăm […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 4

Đây là bài thứ 4 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 4 môn Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên. Yến, tạ, tấn. Bảng đơn vị đo khối lượng. Giây, thế kỉ. Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) Các số 54 6887; 54 867; 54 678; 45 876 viết theo […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 5

Đây là bài thứ 5 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 5 môn Toán lớp 4: Tìm số trung bình cộng. Biểu đồ. Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 8 tấn 7kg = … kg là: A. 87                 B. 807                  […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 7

Đây là bài thứ 7 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 7 môn Toán lớp 4: Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ. Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 7

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 8

Đây là bài thứ 8 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 8 môn Toán lớp 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S Tổng của hai số bằng 48. Hiệu của hai số bằng 32. Số lớn là: a) 48 + 32 […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 9

Đây là bài thứ 9 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 9 môn Toán lớp 4: Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vuông. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 – TUẦN 9