Series: Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán dành cho học sinh khối 3 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 1

Đây là bài thứ 1 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 1 môn Toán lớp 3: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần). * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 – TOÁN 3

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 5

Đây là bài thứ 5 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 5 môn Toán lớp 3: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ). Bảng chia 6. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5 – TOÁN 3