Chuyên đề hay

Danh sách các chuyên đề hay các cấp tiểu học (lớp 1, 2, 3, 4, 5); trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8, 9); trung học phổ thông (lớp 10, 11, 12).

Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán dành cho học sinh khối 3 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.


Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán dành cho học sinh khối 4 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.


Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn Toán dành cho học sinh khối 5 ôn tập kiến thức sau mỗi tuần học theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.


Bất đẳng thức

Chuyên đề bất đẳng thức, các phương pháp chứng minh BĐT, tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN), tìm giá trị lớn nhất (GTLN) thường dùng.


Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5

Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 5 qua các dạng bài tập, bài toán bồi dưỡng HSG Toán lớp 5. Từ đó giúp học sinh lớp 5 ôn thi học sinh giỏi.


Đề thi HSG Địa lí 12

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 12.


Đề thi HSG Địa lý 9

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Địa lí lớp 9.


Đề thi HSG Hóa 12

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 12.


Đề thi HSG Hóa 8

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Hóa lớp 8.


Đề thi HSG Hóa 9

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Hóa lớp 9.


Đề thi HSG Ngữ Văn 8

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Văn lớp 8.


Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Văn lớp 9.


Đề thi HSG Toán 10

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 10 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 10.


Đề thi HSG Toán 11

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 11.


Đề thi HSG Toán 12

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 12 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 12.


Đề thi HSG Toán 3

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 3.


Đề thi HSG Toán 4

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 4.


Đề thi HSG Toán 5

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 5.


Đề thi HSG Toán 6

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 6.


Đề thi HSG Toán 7

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 7 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 7.


Đề thi HSG Toán 8

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG lớp 8.


Đề thi HSG Toán 9

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 cấp trường, cấp quận (huyện), cấp tỉnh (thành phố) giúp học sinh ôn thi bồi dưỡng HSG Toán lớp 9.


Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Luyện thi vào lớp 10 môn Toán với các chuyên đề, dạng toán trọng tâm, quan trọng bám sát kiến thức chương trình ôn thi Toán vào lớp 10.

Các dạng Toán ôn thi vào 10: Rút gọn và tính giá trị của biểu thức; Giải phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn; Phương trình bậc hai một ẩn; Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình; Hàm số và đồ thị; Chứng minh bất đẳng thức; Giải bất phương trình; Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức; Giải toán có nội dung số học.


Toán nâng cao lớp 1

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 1 bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh lớp 1 nâng cao khả năng học Toán.


Toán nâng cao lớp 2

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 2 bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh lớp 2 nâng cao khả năng học Toán.


Toán nâng cao lớp 3

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 3 bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh lớp 3 nâng cao khả năng học Toán.


Toán nâng cao lớp 4

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 4 bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho học sinh lớp 4 nâng cao khả năng học Toán.


Toán nâng cao lớp 5

Tuyển tập các chuyên đề, dạng toán nâng cao lớp 5 giúp cho học sinh khá giỏi có thêm bài tập để làm, từ đó nâng cao khả năng học Toán.


Toán nâng cao lớp 7

Tuyển tập các chuyên đề, dạng bài tập toán nâng cao lớp 7: Số học 7 và Hình học 7 dành cho học sinh lớp 7 bồi dưỡng kiến thức Toán 7.


Toán nâng cao lớp 8

Tuyển tập các chuyên đề, dạng bài tập toán nâng cao lớp 8: Số học 8 và Hình học 8 dành cho học sinh lớp 6 bồi dưỡng kiến thức Toán 8.


Toán nâng cao lớp 9

Tuyển tập các chuyên đề, dạng bài tập toán nâng cao lớp 9: Số học 9 và Hình học 9 dành cho học sinh lớp 9 bồi dưỡng kiến thức Toán 9.