Bài tập ôn hè Toán 2 lên 3 năm 2020

Bài tập ôn tập hè Toán lớp 2 dành cho học sinh lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3 năm học 2020-2021. Gồm các bài tập về phép cộng, trừ, nhân, chia.

Tài liệu giúp các em lớp 2 ôn tập lại kiến thức Toán lớp 2 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 3.


* Link tải Bài tập ôn hè Toán 2 lên 3:

https://drive.google.com/file/d/18eTDHzYyQmvXJkLyC3hkTpfg_qpS4e2e/view

Toán lớp 2 - Tags: , , , , ,