Bài tập ôn hè môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020

Bài tập ôn tập hè môn Tiếng Việt lớp 2 dành cho học sinh lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3 năm học 2020-2021. Gồm các bài tập về phép cộng, trừ, nhân, chia.

Tài liệu giúp các em lớp 2 ôn tập lại kiến thức môn Tiếng Việt lớp 2 trong dịp nghỉ hè, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 3.

* Link tải Bài tập ôn hè Tiếng Việt 2 lên 3:

https://drive.google.com/file/d/1XC_IMLyB4FW14iehm34oG8DmmJtr5XsL/view

Tiếng Việt lớp 2 - Tags: , , ,