Bài tập ôn hè môn Toán và tiếng Việt lớp 1 năm 2020

Bài tập ôn tập hè lớp 1 gồm 2 môn Toán 1 và tiếng Việt 1 dành cho học sinh lớp 1 chuẩn bị lên lớp 2 năm học 2020-2021.

Tài liệu giúp các em lớp 1 ôn tập lại kiến thức 2 môn học Toán lớp 1 và tiếng Việt lớp 1 trong dịp nghỉ hè, từ đó vững bước, chuẩn bị tốt cho năm học lớp 2.

Bài tập được chia theo từng tuần ứng với thời gian nghỉ hè của các em năm 2020.

Xem trực tiếp Bài tập ôn hè môn Toán và tiếng Việt lớp 1 dưới đây:

Kiến thức Tiểu học - Tags: , , , ,