Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên

Đây là bài thứ 16 of 25 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Chia sẻ các bài tập bất đẳng thức dành cho học sinh lớp 9 không chuyên ôn thi vào lớp 10 môn Toán câu khó phân loại học sinh.

Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên

Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên-1 Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên-2 Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên-3 Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên-4 Bài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên-5

(Phạm Văn Tuyên)

Cùng chuyên đề:

<< Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ – Ôn thi vào 1032 bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình cơ bản >>

Đại số 9 - Tags: , ,