Tháng: Tháng Hai 2021

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 28

Đây là bài thứ 28 of 35 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 28 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 1,5 giờ =……..phút   2 4,75 phút = …giây   3 3,25 giờ =…….phút   4 2,3 giờ =………phút   5 Một người đi xe đạp với vận tốc 12,5km/giờ. Người đó đi quãng đường dài 20km hết ….giờ   6 […]

Bài tập nâng cao: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỷ số lượng giác góc nhọn

Đây là bài thứ 12 of 14 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Câu 1. Cho là một điểm bất kỳ thuộc miền trong của hình chữ nhật . Chứng minh rằng . Câu 2. Cho tứ giác có . Chứng minh rằng . Câu 3. Cho tam giác vuông tại , đường cao . Lấy thuộc cạnh , điểm thuộc tia đối của tia sao cho . […]

Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn

Đây là bài thứ 2 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm câu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn qua các cách có ví dụ minh họa. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức thi thoảng xuất hiện trong câu cuối của bài 1 […]