Tháng: Tháng Mười 2020

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận Đống Đa 2020-2021

Đây là bài thứ 69 of 172 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Đống Đa năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 31/10/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày thi 14/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Đống Đa, […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021

Đây là bài thứ 31 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Nghi Sơn. Đề thi HSG Hóa học 9 thị xã Nghi Sơn 2020-2021 Câu 1 […]