Tháng: Tháng Chín 2020

Sách tham khảo toán Tiếng Anh trung học

Sách tham khảo toán Tiếng Anh dành cho học sinh khối trung học cơ sở – Sample questions and solutions for Mathematics Talent Tests Sub. Gồm 2 quyển cấp độ Junior Level (Middle School Classes). *Link tải về: Quyển 1: https://drive.google.com/file/d/1x9COfQEn0Ty2skbLzLMhsYsy0NMU3hg0/view Quyển 2: https://drive.google.com/file/d/1uyUjmdSS9w8ZKOqyNBroiIG63-URFphs/view

Đề thi HSG Toán lớp 9 huyện Tứ Kỳ 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 102 of 172 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo Tứ Kỳ. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Hướng dẫn giải – Đáp án Đề thi HSG Toán […]